Skip to main content

Abilify

Abilify je lék předepisovaný psychiatry, který patří mezi neuroleptika (antipsychotika) druhé generace. Jeho účinnou složkou je sloučenina aripiprazol.
 
Princip: Aripiprazol účinkuje na neuromediátorové systémy v mozku (řada sloučenin umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami). Bylo zjištěno, že řada psychiatrických chorob je způsoben nerovnováhou v těchto systémech a aripiprazol má za cíl vrátit tuto nerovnováhu směrem k normálu. Největší efekt vykazuje aripiprazol na systém dopaminový a serotoninový.


Využití: Preparát Abilify se podává zejména u schizofrenie, ale může být použit i u jiných chorobných stavů jako jsou silné epizody mánií u maniodepresivní psychózy.
 
 
Podávání: Abilify se vyrábí v podobě tablet o síle 5-30 miligramů a měl by být užíván striktně pouze dle přesného doporučení předepisujícího lékaře. Běžná dávka u dospělého člověka u většiny psychiatrických poruch je 15-30 miligramů preparátu podávaných jedenkrát denně. Kromě tablet se Abilify vyrábí i jako perorální roztok a dokonce existuje i injekční forma s pomalým uvolňováním zvaná Abilify Maintena. Tato forma se aplikuje nitrosvalově 1x za měsíc.


Nevýhody: Abilify účinkuje na centrální nervový systém a už tento fakt znamená, že lze očekávat četné nežádoucí účinky. Poměrně často byly pozorovány trávicí obtíže (nechutenství, zácpa), nespavost, změny nálad, depresivní ladění, různé poruchy hybnosti, bolesti hlavy, motání hlavy, ospalost, rozmazané vidění a další. Podobně jako u jiných antipsychotik je i zde popisováno riziko vzniku závažného neuroleptického maligního syndromu. Lék by v žádném případě neměl být kombinován s alkoholem.