Skip to main content

Abstinenční příznak

Abstinenční příznaky jsou souborem subjektivně nepříjemně vnímaných klinických projevů, které se objevují při náhlém vysazení sloučeniny, na kterou u daného jedince vznikl návyk. Zcela typické jsou abstinenční příznaky při vysazení alkoholu, kouření cigaret a nelegálních drog.