Skip to main content

Acetylcholin

Acetylcholin patří mezi základní neurotransmitery, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi neurony v centrálním i periferním nervovém systému (včetně vegetativního nervového systému). V periferním nervovém systému je významné zejména jeho uvolňování na nervosvalové ploténce a působení na řadu orgánů  rámci parasympatiku. Nedostatek aetylcholinu v centrálním nervovém systému se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy demence a porucha funkce acetylcholinu na nervosvalové ploténce souvisí s myasthenií gravis a Lambert-Eatonovým syndromem.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.