Skip to main content

Acetylcholin

Acetylcholin patří mezi základní neurotransmitery, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi neurony v centrálním i periferním nervovém systému (včetně vegetativního nervového systému). V periferním nervovém systému je významné zejména jeho uvolňování na nervosvalové ploténce a působení na řadu orgánů  rámci parasympatiku. Nedostatek aetylcholinu v centrálním nervovém systému se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy demence a porucha funkce acetylcholinu na nervosvalové ploténce souvisí s myasthenií gravis a Lambert-Eatonovým syndromem.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix