Skip to main content

Achondroplazie

Achondroplazie je geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje poruchu vývoje kostí. Nemoc se projevuje poruchami růstu a deformacemi kostí, podrobnější informace najdete v příslušném textu.