Skip to main content

Acidický

Pojem acidický označuje „kyselý“ a označuje vlastnost některých sloučenin (kyselin) uvolňovat protony. Opakem je termín bazický.