Skip to main content

Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha představuje dynamickou rovnováhu mezi kyselými a zásaditými sloučeninami v našem organizmu. Vyjadřují ji hodnoty pH a za normálních okolností se hodnoty pH pohybují mezi 7,35-7,45. Vychýlení pH mimo tyto meze může ohrozit funkci řady enzymatických reakcí, a proto má organizmus řadu mechanizmů udržujících pH v normě.