Skip to main content

Actilyse

Actilyse [aktylýza] je speciální léčivo, které je podáváno v některých akutních stavech. Účinnou složkou přípravku je sloučenina altepláza.

Princip: Altepláza je rekombinantní aktivátor plazminogenu. Altepláza přeměňuje plazminogen na plazmin a tím v organizmu pomáhá rozpouštět krevní (fibrinové) sraženiny.


Využití: Actilyse se nejčastěji využívá v terapii masivní závažné plicní embolie. Využít lze i v léčbě nově vzniklé ischemické mozkové mrtvice a za určitých okolností i v léčbě akutního infarktu myokardu (pokud není možné v dohledné době zajistit lepší terapii).


Podávání: Actilyse se vyrábí jako lyofilizát, který se po rozpuštění přemění v roztok určený k nitrožilní aplikaci. Dávky jsou individuální a podání léku bez přesného doporučení lékaře je přísně zakázáno.
 
Pozn: Například u plicní embolie se podává během prvních 2 minut nitrožilně 10 miligramů přípravku a následně se pomalou nitrožilní infuzí podává 90 miligramů po dobu 2 hodin.


Nevýhody: Actilyse je relativně nebezpečná, protože může snadno způsobit významné krvácení včetně krvácení do mozku. Neměla by se proto podávat např. pacientům a anamnézou významnějšího krvácení, lidem po větších úrazech a chirurgických operacích. Z dalších nežádoucích účinků se může objevit zvýšení tělesné teploty, změny krevního tlaku a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.