Skip to main content

Actilyse

Actilyse [aktylýza] je speciální léčivo, které je podáváno v některých akutních stavech. Účinnou složkou přípravku je sloučenina altepláza.

Princip: Altepláza je rekombinantní aktivátor plazminogenu. Altepláza přeměňuje plazminogen na plazmin a tím v organizmu pomáhá rozpouštět krevní (fibrinové) sraženiny.


Využití: Actilyse se nejčastěji využívá v terapii masivní závažné plicní embolie. Využít lze i v léčbě nově vzniklé ischemické mozkové mrtvice a za určitých okolností i v léčbě akutního infarktu myokardu (pokud není možné v dohledné době zajistit lepší terapii).


Podávání: Actilyse se vyrábí jako lyofilizát, který se po rozpuštění přemění v roztok určený k nitrožilní aplikaci. Dávky jsou individuální a podání léku bez přesného doporučení lékaře je přísně zakázáno.
 
Pozn: Například u plicní embolie se podává během prvních 2 minut nitrožilně 10 miligramů přípravku a následně se pomalou nitrožilní infuzí podává 90 miligramů po dobu 2 hodin.


Nevýhody: Actilyse je relativně nebezpečná, protože může snadno způsobit významné krvácení včetně krvácení do mozku. Neměla by se proto podávat např. pacientům a anamnézou významnějšího krvácení, lidem po větších úrazech a chirurgických operacích. Z dalších nežádoucích účinků se může objevit zvýšení tělesné teploty, změny krevního tlaku a alergické reakce.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.