Skip to main content

Ad integrum

Ad integrum znamená „úplně“, či „zcela“. V běžné medicínské mluvě se tento termín využívá zejména při popisu procesu hojení. Řekneme-li, že došlo k vyhojení ad integrum, znamená to úplné zahojení.