Skip to main content

Ad usum externum

Tento latinský termín znamená „k zevnímu užití“. Bývá součástí ručně psaných receptů za předpokladu, že předepisujeme léčivé přípravky, které se neužívají vnitřně (masti, krémy aj.).