Skip to main content

Adenokarcinom

Adenokarcinom je označení pro maligní karcinom, který vychází ze žlázového epitelu. Adenokarcinomy mohou vznikat v celé řadě orgánů a patří mezi základní typ nádorů, kterými se zabývá klasická onkologie. Samotný pojem adenokarcinom nám nic neříká ani o původu nádoru, ani o jeho nebezpečnosti.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix