Skip to main content

Adheziolýza

Adheziolýza označuje chirurgický zákrok zaměřený na rozrušení srůstů (adhezí), obvykle jde o oblast břicha nebo pánve. Obvykle jde o operaci prováděnou v celkové anestezii.