Skip to main content

Adjuvantní

Pojem adjuvantní znamená „podpůrný“ nebo „pomocný“. Nejčastěji se tento termín používá v onkologii, kdy označuje léčbu následující po základní léčebné terapii. Například po chirurgickém odstranění nádoru (základní léčba) následuje adjuvantní chemoterapie s cílem zlikvidovat zbytkové nádorové buňky a případné mikrometastázy.