Skip to main content

Agar

Agar je termín používaný v medicíně především v mikrobiologii. Jedná se o speciální gelovitý polysacharid určený ke kultivaci bakterií a plísní. Určité konkrétní typy mikroorganizmů mohou vyžadovat různé typy agaru.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix