Skip to main content

Ageneze

Ageneze znamená vrozenou vývojovou vadu ve smyslu chybění určité tkáně, či orgánu. Relativně často se setkáváme např. s agenezí jedné ledviny.