Skip to main content

Agitovanost

Agitovanost je v medicíně označením pro psychický neklid spojený s podrážděností a zvýšenou psychickou i fyzickou aktivitou. Agitovaný člověk bývá často zmatený a v některých případech je agresivní.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.