Skip to main content

Agitovanost

Agitovanost je v medicíně označením pro psychický neklid spojený s podrážděností a zvýšenou psychickou i fyzickou aktivitou. Agitovaný člověk bývá často zmatený a v některých případech je agresivní.