Skip to main content

Agonie

Agonie v medicínském pojetí označuje umírání. Jde o stav, kdy dochází k selhávání základních životních funkcí, a kdy život postupně přechází ve smrt. Agonie bývá spojena se zhoršující se poruchou vědomí, selháváním krevního oběhu a dechového centra. Agonie je nesprávně považována za pojem úzce související s bolestí, ta však při agonii nemusí být vůbec přítomna. O agonii nemluvíme tehdy, pokud člověk zemřel náhle a nečekaně (např. z plného zdraví při náhlé srdeční zástavě, či při nehodě).