Skip to main content

Akční potenciál

Akční potenciál je jedním ze základních fyziologických termínů. Jedná se o náhlé zvýšení elektrického potenciálu na povrchové membráně nervových buněk a svalových buněk včetně buněk srdečního svalu. Existuje více forem akčního potenciálu, které se liší přesným mechanizmem vzniku a délkou trvání. Obecně řečeno vzniká akční potenciál náhlou změnou koncentrace iontů na jednotlivých stranách membrány (což je dáno existencí speciálních iontových kanálů), je schopen se šířit po membráně buňky a díky synapsím i mezi buňkami. Díky akčnímu potenciálu se pak mohou šířit nervové vzruchy v organismu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix