Skip to main content

Akční potenciál

Akční potenciál je jedním ze základních fyziologických termínů. Jedná se o náhlé zvýšení elektrického potenciálu na povrchové membráně nervových buněk a svalových buněk včetně buněk srdečního svalu. Existuje více forem akčního potenciálu, které se liší přesným mechanizmem vzniku a délkou trvání. Obecně řečeno vzniká akční potenciál náhlou změnou koncentrace iontů na jednotlivých stranách membrány (což je dáno existencí speciálních iontových kanálů), je schopen se šířit po membráně buňky a díky synapsím i mezi buňkami. Díky akčnímu potenciálu se pak mohou šířit nervové vzruchy v organismu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.