Skip to main content

Albumin

Albumin je důležitá bílkovina, která se nachází v krevní plazmě. Pomáhá udržovat onkotický tlak v krevních cévách, je zdrojem aminokyselin a vazba na molekuly albuminu umožňuje transport řady sloučenin po organizmu. Klinick výnnamná je snížená koncentrace albuminu v krvi (hypoalbuminémie).