Skip to main content

Alela

Alela je konkrétní varianta určitého genu, která je uložena na konkrétním chromozomu. Vzhledem k faktu, že tělesné buňky mají dvě sady chromozomů, jsou v nich tedy od daného genu přítomny vždy dvě alely (s výjimkou části genů na gonozomech u muže*). V gametách je počet chromozomů redukován na 1 sadu, a proto i daný sledovaný gen bude v gametě určen pouze jednou alelou.

Alely rozlišujeme na dominantní a recesivní. Má-li jedinec v organizmu sledovaný gen určený dvěma alelami dominantními nebo dvěma recesivními, hovoříme o něm jako o homozygotovi (pro daný gen). Je-li daný gen určen jednou alelou dominantní a jednou recesivní, hovoříme o heterozygotovi.

* V tělesných buňkách muže se v sadě chromozomů pocházející od jednoho rodiče vyskytuje jako gonozom chromozom X a v druhé sadě od druhého rodiče se jako příslušný gonozom vyskytuje chromozom Y. Úseky genů na těchto svou chromozomech nejsou zcela identické a u některých genů chybí alelám na chromozomu X odpovídající druhé alely na chromozomu Y.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.