Skip to main content

Alexan

Alexan je lék využívaný v hematologii k terapii některých krevních zhoubných onemocnění. Účinná látka preparátu je sloučenina cytarabin.

Princip: Cytarabin je analog (látka chemicky obdobná) nukleotidu cytidinu, který je složkou DNA. Po podání tlumí syntézu DNA a tím je narušeno dělení buněk. Vyšší účinnost má lék na rychle se dělící nádorové buňky.


Využití: Alexan se využívá zejména v terapii akutní myeloidní leukémie, ale může být součástí léčby akutní lymfatická leukémie, chronické myeloidní leukémie a některých lymfomů.


Podávání: Alexan se vyrábí jako roztok určený k nitrožilnímu podání. V případě, že leukémie postihuje mozkové pleny, je možné podat roztok intrathekálně (tj. přímo do mozkomíšního moku), přičemž vstup se může vytvořit např. lumbální punkcí. Dávkování je přísně individuální, léčba spadá do kompetence zkušeného hematologa a bez jeho doporučení nesmí být lék aplikován.


Nevýhody: Alexan může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, bolesti hlavy, horečky, otoky tkání, bolesti svalů, zvýšení jaterních testů, neinfekční záněty plic a alergické reakce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix