Skip to main content

Alfa-fetoprotein

Sloučenina alfa-fetoprotein (AFP) je látka, která se v organizmu dospělých lidí vyskytuje jen v malém množství, její koncentrace nicméně roste u některých maligních nádorů, jako je například hepatocelulární karcinom. Z toho důvodu jde o užitečný tumor marker u jedinců s nálezem jaterního ložiska neznámého původu. Kromě toho se určení hladiny AFP v séru těhotné ženy a případně v plodové vodě využívá v porodnictví k detekci některých vrozených vad plodu. Více informací najdete v příslušném textu.