Skip to main content

Aloe Vera - Historie

Aloe vera je s medicínou spjata po tisíce let a to v mnoha vyspělých kulturách a civilizacích – aloe používali lékaři v Persii a Egyptě, poznatky o této rostlině nicméně pronikly i do kosmopolitních center Evropy jako bylo starověké Řecko a později i Římská říše.

 

První zmínky o aloe a jejích léčivých účincích pocházeji ze Sumerské říše a datují se do období několika tisíc let před naším letopočtem. Užívání aloe se významně rozšířilo v Egyptě, kde se dochovala řada písemných dokumentů o přípravě účincích šťávy z aloe vera. Egyptská šlechta včetně faraonů ji označovali jako elixír dlouhověkosti a aloe byla v Egyptě známá i jako rostlina nesmrtelnosti. Významná egyptská královna Kleopatra používala gel z aloe vera v péči o pokožku, aby si co nejdéle uchovala mládí a krásu.

 

Rozšíření aloe vera z Egypta po zemích Střemodoří umožnili zejména féničtí kupci. V Řecku se aloe rychle stala oblíbeným léčivým prostředkem, podle pověstí byl přípravky z aloe úspěšně vyléčen i samotný Alexandr Veliký po zranění nepřátelským šípem. Féničané dovezli aloe i do mocného afrického Kartága. V období punských válek se s aloe setkali Římané, když viděli, že si zranění kartáginští vojáci hromadně léčí svá zranění právě touto rostlinou. Řecký lékař Dioskoridés sloužící v římské armádě zejména vychvaloval schopnosti aloe vera léčit otevřené rány a popáleniny.

 

 

Aloe se těšila oblibě i v Indii. Známou indickou osobností s pozitivním vztahem k aloe byl i Mahatma Gandhi. V dopise spisovateli Romaine Rollandovi uvedl, že za schopnost vydržet dlouhé a náročné půsty (lépe řečeno protestní hladovky proti britské nadvládě) vděčí náboženské víře, skromnému životnímu stylu a blahodárným účinkům aloe.

 

 

Během středověku došlo k celkovému úpadku evropské vzdělanosti a kultury, spolu s tím se vytratily i vědomosti o aloe a jejích účincích. Přednost dostaly různé místní bylinky. Teprve v posledních staletích se s postupným rozvojem přírodních věd a medicíny začala do Evropy vracet i aloe. Byly vyvinuty moderní formy jejího zpracování, které zajistí její dlouhou trvanlivost, a zvýšila se i poptávka po aloe. Význam aloe roste a stává se oblíbeným doplňkem klasické západní medicíny.