Skip to main content

Alogenní

Slovo alogenní znamená „cizí“, nebo „jiný“. V medicíně se používá při transplantacích, kdy jako alogenní popisujeme transplantaci mezi dvěma jedinci stejného živočišného druhu (tj. mezi dvěma lidmi). Dalšími typy transplantací jsou autologní a xenogenní.