Skip to main content

Amilsulprid

Amilsulprid patří do skupiny tzv. antipsychotik (neuroleptik) a jeho účinnou látkou je stejnojmenná sloučenina amilsulprid.

 

Princip: Amilsulprid účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění různých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Amilsulprid selektivně blokuje zejména některé podtypy dopaminových receptorů.

 

 

Využití: Amilsulprid se využívá v léčbě některých psychotických stavů, typicky u schizofrenie. Účinkuje jak u forem schizofrenie s paranoiou, halucinacemi a bludy, tak i u forem s emoční plochostí a sociálním stažením.

 

 

Podávání: U látek tohoto typu je vždy velmi důležité přesně dodržovat doporučení předepisujícího lékaře (většinou psychiatra) a neužívat je bez lékařova vědomí. Amilsulprid existuje v tabletách o síle 50-40 miligramů. Denní dávka u dospělého člověka se dle aktuálního stavu a tíže choroby pohybuje v širokém rozmezí 50-800 miligramů, přičemž může být v určitých případech s opatrností dále navýšena.

 

 

Nežádoucí účinky: Amilsulprid může svým silným vlivem na centrální nervový systém způsobovat útlum, spavost, sucho v ústech, bolesti hlavy a poruchy hybnosti podobné Parkinsonově nemoci. Poměrně často se objeví i trávicí obtíže jako je změna chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení), zvracení a zácpa. Relativně časté jsou poruchy sexuálního rázu, zejména vymizení libida a rozvoj impotence. Mezi velmi vzácné a nebezpečné komplikace patří závažné poruchy rytmu a neuroleptický maligní syndrom. Lék nesmí být užíván spolu s alkoholem pro značně nevyzpytatelné změny jeho účinku.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix