Skip to main content

Amnézie

Amnézie znamená ztrátu paměti. Jedná se o stav související s úrazy nebo různými chorobami CNS, nebo s efektem různých léčiv a návykových látek. Některé typy amnézie jsou nevratné, u jiných dochází postupem času ke zlepšení. Základním dělením amnézie je na retrográdní a anterográdní. Retrográdní amnézie je spojena s vymizením vzpomínek na období před působením vyvolávající příčiny, při anterográdní amnézii vymizí vzpomínky na dobu po působení tohoto činitele. Tedy spadne-li člověk z kola na hlavu a ztratí vzpomínky na časový úsek před pádem, mluvíme o retrográdní amnézii.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix