Skip to main content

Amnézie

Amnézie znamená ztrátu paměti. Jedná se o stav související s úrazy nebo různými chorobami CNS, nebo s efektem různých léčiv a návykových látek. Některé typy amnézie jsou nevratné, u jiných dochází postupem času ke zlepšení. Základním dělením amnézie je na retrográdní a anterográdní. Retrográdní amnézie je spojena s vymizením vzpomínek na období před působením vyvolávající příčiny, při anterográdní amnézii vymizí vzpomínky na dobu po působení tohoto činitele. Tedy spadne-li člověk z kola na hlavu a ztratí vzpomínky na časový úsek před pádem, mluvíme o retrográdní amnézii.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.