Skip to main content

Amputace

Amputace je chirurgické odstranění části těla, typicky o amputaci hovoříme v případě prstů a končetin. Jedná se o tradiční zákrok, který byl v éře před vynálezem účinné anestézie a antibiotik spojen s velmi vysokou úmrtností. Více informací najdete v příslušném textu. Dodejme, že o amputaci lze hovořit i tehdy, pokud je část končetiny ztracena vlivem úrazu.