Skip to main content

Amyláza

Amyláza je enzym, který slouží ke štěpení složitějších sacharidů na jednodušší. Existuje více izoenzymů amylázy, nejvýznamnější je slinná a pankreatická amyláza. Stanovení hladiny amylázy v séru (amylazemie) je důležité při diagnostice onemocnění slinivky břišní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix