Skip to main content

Anafáze

Anafáze je předposlední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na metafázi. Během anafáze se každý chromozom navázaný na dělící vřeténko rozpadne na dvě chromatidy, ty se začnou přesouvat k opačným pólům dělícího vřeténka a tak dochází k jejich rozchodu. Po anafázi probíhá telofáze.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.