Skip to main content

Anafáze

Anafáze je předposlední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na metafázi. Během anafáze se každý chromozom navázaný na dělící vřeténko rozpadne na dvě chromatidy, ty se začnou přesouvat k opačným pólům dělícího vřeténka a tak dochází k jejich rozchodu. Po anafázi probíhá telofáze.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix