Skip to main content

Anafylatoxin

Jako anafylatoxin označujeme jakoukoliv sloučeninu, která je u daného jedince schopna vyvolat anafylaxi.