Skip to main content

ANCA protilátky

ANCA protilátky jsou autoprotilátky zaměřené proti některým strukturám v buňce neutrofilů (podtyp bílých krvinek). Podle místa, kde jsou protilátky detekovány, je rozlišujeme na cANCA (v cytoplazmě) a pANCA (perinukleárně v blízkosti buněčného jádra). Pozitivní ANCA najdeme u řady autoimunitních nemocí, jako jsou například vaskulitidy a ulcerózní kolitida.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix