Skip to main content

Anexate

Anexate [anexát] je léčivý přípravek, který se používá jako protilátka při předávkování benzodiazepiny. Účinnou složkou je sloučenina flumazenil.

Princip: Flumazenil se v centrálním nervovém systému vysoce účinně váže na GABA receptory. Na tyto receptory se za normálních okolností vážou i benzodiazepiny, nicméně vazba flumazenilu je silnější, a proto dochází k vyrušení tlumivého účinku benzodiazepinů na mozek.


Využití: Anexate se podává v situacích, kdy chceme vyrušit účinek benzodiazepinů. Benzodiazepiny patří mezi léky na spaní, jsou často užívané a poměrně snadno může dojít k předávkování. Anexate může být použit i při ukončení celkové anestezie (uspání) navozené a udržované pomocí benzodiazepinů.
 

Podávání: Anexate se vyrábí jako roztok (0,1 miligramu na mililitr roztoku), který se podává jako nitrožilní injekce, nebo infuze. Běžná úvodní dávka je 0,3 miligramu účinné látky a celková dávka v krátkodobém časovém úseku by neměla překročit 2 miligramy. Lék smí být aplikován pouze dle doporučení lékaře.


Nevýhody: Anexate může po podání způsobit krátkodobé nepříjemné příznaky jako je úzkost, nevolnost, nadměrné pocení, třes končetin, bolesti hlavy, bušení srdce, apod. Pokud podáme Anexate pacientovi závislému na benzodiazepinech, mohou se objevit vystupňované abstinenční příznaky.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.