Skip to main content

Angiogeneze

Angiogeneze znamená novotvorbu krevních cév. Angiogeneze může přirozeně vznikat v reakci na poškození tkání a cév. Speciálně nás zajímá angiogeneze u nádorových onemocnění. Řada maligních nádorů totiž pomocí růstových faktorů urychluje lokální angiogenezi, aby se zlepšilo cévní zásobení nádorové tkáně. Některé modernější léky proto v rámci terapie nádorů blokují angiogenezi.