Skip to main content

Angiopatie

Jako angiopatie označujeme obecně onemocnění krevních cév. Do skupiny angiopatií obvykle nezahrnujeme zánětlivé choroby cév, které shrnujeme pod pojmem vaskulitidy. Angiopatie dále rozlišujeme podle toho, které cévy jsou postiženy, na makroangiopatie (postižení velkých cév) a mikroangiopatie (postižení malých cév).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix