Skip to main content

Anion gap

Anion gap (anionové okno) je pojem označovaný v problematice vnitřního prostředí organizmu. Jde o hodnotu udávanou v milimolech na litr [mmol/l], která označuje rozdíl mezi koncentrací některých iontů v krvi: (Na+ + K+) – (HCO3- + Cl-). Hodnota anion gap roste u metabolické acidózy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix