Skip to main content

Anion gap

Anion gap (anionové okno) je pojem označovaný v problematice vnitřního prostředí organizmu. Jde o hodnotu udávanou v milimolech na litr [mmol/l], která označuje rozdíl mezi koncentrací některých iontů v krvi: (Na+ + K+) – (HCO3- + Cl-). Hodnota anion gap roste u metabolické acidózy.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.