Skip to main content

Aniridie

Aniridie znamená nepřítomnost oční duhovky (iris). Stav může být vrozený nebo může souviset s poraněními předního segmentu oka.