Skip to main content

Antacida

Antacida (též anacida) jsou skupinou sloučenin, které chemickou reakcí neutralizují kyselinu chlorovodíkovou v žaludku. Nejčastější formou antacid jsou hydrogenuhličitany, které reagují s kyselinou za vzniku oxidu uhličitého a vody. Léky na principu antacid lze využít k rychlé úlevě při pyróze.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix