Skip to main content

Anterográdní

Anterográdní znamená „dopředný“ nebo „směřující vpřed“. Termín využíváme například k popisu amnézie (ztráta paměti), kdy u anterográdní amnézie je narušena paměť v období po zásahu, který poruchu paměti způsobil. Opakem je pojem retrográdní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix