Skip to main content

Antiedematózní

Antiedematózní znamená „působící proti otoku (edému)“. V běžné medicíně hovoříme o antiedematózních opatřeních zejména při mozkovém edému. Příkladem je antiedematózní poloha hlavy (hlava svírá úhel 30-45° s horizontálou) nebo antiedematózní medikace.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix