Skip to main content

Antiuratika

Antiuratika jsou léky využívané v léčbě dny. Většinou fungují na principu inhibice enzymu xantinoxidázy, který je v organizmu zodpovědná za tvorbu kyseliny močové.