Skip to main content

Apalický syndrom

Apalický syndrom vzniká u jedince s vážným poškozením mozkové kůry se zachovalou funkcí mozkového kmene. Takový jedinec má zachovány základní životní funkce a reflexy, ale chybí u něj vyšší nervová činnost. Více si můžete přečíst o tomto syndromu v příslušném textu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.