Skip to main content

Apalický syndrom

Apalický syndrom vzniká u jedince s vážným poškozením mozkové kůry se zachovalou funkcí mozkového kmene. Takový jedinec má zachovány základní životní funkce a reflexy, ale chybí u něj vyšší nervová činnost. Více si můžete přečíst o tomto syndromu v příslušném textu.