Skip to main content

Apo-Moclob

Apo-Moclob patří mezi psychiatrické léky, přesněji řečeno mezi antidepresiva. Účinnou složkou preparátu je sloučenina moklobemid.
 
Princip: Moklobemid ovlivňuje v mozku systém tzv. neuromediátorů, což jsou sloučeniny umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Přesněji řečeno tlumí moklobemid enzym známý jako monoaminooxidáza A. Díky tomu dochází v nervovém systému ke zvýšení koncentrace neuromediátorů jako je noradrenalin, serotonin a dopamin.
 
 
Využití: Apo-Moclob se používá u některých poruch nálady, které jsou v naší populaci velmi časté. Mezi takové stavy patří deprese, maniodepresivní psychóza, některé fobie (zejména sociální fobie) a další úzkostné poruchy.
 
 
Podávání: Je nutno přesně dodržet dávkovací schéma určené předepisujícím lékařem, což je obvykle psychiatr. Apo-Moclob se vyrábí v podobě tablet o síle 150 a 300 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je u většiny indikací 300-600 miligramů léku.
 
 
Nevýhody: Už samotný fakt, že Apo-Moclob účinkuje na nervový systém, znamená celou řadu vedlejších účinků včetně bolestí hlavy, poruch spánku, trávicích obtíží, brnění končetin, poklesu krevního tlaku a alergických reakcí. Obecně jsem problematice nežádoucích účinků antidepresiv věnoval zvláštní článek, který doporučuji přečíst. Při zahájení užívání antidepresiv je nutno mít na paměti, že jejich účinek se objeví až za 2-3 týdny užívání. Vzhledem k možným nežádoucím reakcím s řadou souběžně užívaných léčiv je zcela nepřípustné užívání preparátu bez vědomí lékaře.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.