Skip to main content

Apokrinní

Pojem apokrinní označuje speciální typ žláz, které obvykle vylučují výrazněji páchnoucí sekret, a proto je označujeme jako pachové žlázy. Sekret se z těchto buněk uvolňuje v membráně vzniklé odloučením apikální části buňky. Největší výskyt apokrinních žláz je v podpaží, v tříslech, v okolí prsních dvorců a perigenitálně.