Skip to main content

Arachnoidea

Arachnoidea je česky označována jako pavučnice a jedná se o tenkou blánu pokrývající centrální nervový systém. Je bezcévná a tvoří ji především kolagenní vazivo. Arachnoidea pokrývá celý mozek a míchu, je prostřední mozkovou plenou a míšním obalem.