Skip to main content

Areflexie

Areflexie znamená vymizení šlachových reflexů při neurologickém vyšetření. Může se objevit při těžkém poškození periferních nervů inervujících daný sval, nebo dočasně ve fázi míšního šoku, který vzniká při přerušení míchy. Po skončení období míšního šoku se reflexy vrací, a naopak se ještě zesilují z důvodu trvalé ztráty inhibiční funkce mozkové kůry.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix