Skip to main content

Areola

Areola se v medicíně používá k označení anatomické kruhovité oblasti okolo prsní bradavky. Oblast má zvýšenou pigmentaci a je bohatě inervována. Plným názvem se tato lokalita označuje jako areola mammae a česky ji označujeme jako prsní dvorec.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix