Skip to main content

Arteriola

Arterioly jsou drobné tepénky (malé arterie), které se nachází zejména v blízkosti tkání a orgánů. Arterioly se dále větví na drobné kapiláry, v nichž dochází k výměně krevních plynů, živin a odpadních látek. Stěna arteriol je vybavena svalovinou a její kontrakce a relaxace umožňují jak regulaci průtoku krve danou tkání, tak regulaci systémového krevního tlaku. Tato regulace je způsobena řadou hormonů, které působení právě na oblast arteriol. Kontrakci jejich svaloviny způsobuje například endotelin a angiotenzin II, naopak relaxaci svaloviny vyvolává např. bradykinin a natriuretické peptidy.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.