Skip to main content

Asicord

Asicord patří mezi léčiva využívaná v interním lékařství, přesněji řečeno v kardiologii. Účinnou složkou přípravku je sloučenina milrinon.
 
Princip: Milrinon má poměrně komplexní účinky na srdeční sval a krevní cévy. Pomáhá rozšiřovat srdeční cévy, zvyšuje sílu kontrakcí a zlepšuje relaxaci srdečních komor v diastole.


Využití: Asicord se nepoužívá běžně a je indikován pro některé případy těžkého akutního srdečního selhání, kdy běžněji užívané léky nemají dostatečný efekt. Asicord je využíván spíše krátkodobě a měl by vést k rychlé stabilizaci stavu.


Podávání: Asicord se vyrábí jako injekční roztok o koncentraci 1mg/1ml, který je určen k nitrožilnímu podání. Lék smí být podán pouze na doporučení zkušeného lékaře a při jeho podávání je nutno u pacienta monitorovat základní životní funkce a srdeční rytmus. Asicord se aplikuje jako pomalá nitrožilní infuze, jejíž rychlost se mění (nárazová úvodní vyšší dávka je následována menší kontinuální dávkou) a celková dávka je přísně individuální.

 
Nevýhody: Asicord může způsobit četné komplikace a po jeho podání se mohou objevit různé poruchy rytmu včetně některých velmi nebezpečných (komorová tachykardie a fibrilace komor). Kromě toho se objevují bolesti hlavy, zvýšení jaterních testů, pokles počtu krevních destiček a různé formy alergických reakcí.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix