Skip to main content

Aspartátaminotransferáza

Aspartátaminotransferáza (AST) je enzym, který se vyskytuje v cytoplazmě a mitochondriích buněk v řadě tkání. Zvýšenou hladinu AST v krvi najdeme zejména při nekróze jaterních buněk (poškození jaterní tkáně) a při nekróze buněk myokardu (např. infarkt myokardu).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix