Skip to main content

Ateromový plát

Ateromový plát je formou pokročilejší aterosklerózy a jde o kombinaci ateromových usazenin ve stěně tepny, makrofágů a novotvořené vazivové tkáně. Ateromový plát bývá tužší, může dojít k jeho ruptuře (prasknutí) a vytvoření trombu, který způsobí okluzi postižené arterie.