Skip to main content

Atraumatický

Atraumatický znamená „nezpůsobující poranění nebo poškození“. Hovoříme například o atraumatických jehlách používaných při lumbální punkci, které po vytažení zanechávají výrazně menší otvor v míšních obalech než běžné jehly.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix